PURCHASING AGREEMENT

Kjøpsavtale
Fra tid til annen kan Visum Consulting AS endre disse vilkårene.
Vennligst husk å gjennomgå våre vilkår hver gang du vil benytte deg av våre tjenester.
Angrerett
Hvis du av en eller annen grunn ønsker du å avbestille en tjeneste før saksdokumenter er mottatt av
Visum Consulting, kan du gjøre det ved å kontakte oss.
Vi vil refundere gebyrer som er betalt for tjenester som ikke er blitt utført enda, retur av
dokumentene til kunden vil skje på deres bekostning.
Angreretten gjelder ikke hvis avbestillingen skjer etter at saksdokumentene er mottatt av Visum
Consulting og søknadsprosessen er satt i gang, da vil ingen refusjon bli gitt til kunden
Saksbehandlingstid.
Behandlingstid for visum gitt av Visum Consulting baserer seg på saksbehandlingstid gitt av
konsulater under normale omstendigheter.
Saksbehandlingstiden vil og kan forlenges hvis konsulater ber om ytterligere dokumenter og kan
forsinke og / eller nekte behandling etter eget skjønn uten ytterligere forklaringer.
Ingen tjenesteavgifter, ambassadens konsulære avgifter, fraktkostnader eller deler av det vil bli
refundert på grunn av forsinkelser eller andre årsaker som vi ikke er herre over.
Avgifter og betalinger
Kjøperen skal betale alle gjeldende skatter og fraktkostnader knyttet til kjøp av våre tjenester. Krav
og avgifter knyttet til behandling av visum kan endres. Således kan også ambassadens konsulære
avgifter, søknadsskjemaer og dokumentasjon som kreves for visum utstedelse endres uten varsel.
Tjenestebeskrivelsen.
Visum Consulting gjør sitt beste for å beskrive alle tjenester som vises på nettsiden korrekt.
Imidlertid kan ikke Visum Consulting garantere at alle uttalelsene, definisjonene og beskrivelsene er
nøyaktig og feilfri. Konsulater endrer ofte sine krav og avgifter uten forvarsel og endringene kan tre
i kraft umiddelbart. Vi vil alltid hente informasjon om endringer hos konsulatene, men i noen
tilfeller kan beskrivelsene på våre nettsider være utdaterte eller unøyaktige. Vi må be om forståelse
fra våre kunder om at vi ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle feil og unøyaktigheter i krav om
visumsøknader, priser, saksbehandlingstider og annen informasjon angitt på våre nettsider.
Kommunikasjon.
Ved å bruke våre tjenester gir du Visum Consulting din uttrykkelige tillatelse til å kontakte deg via
e-post, meldinger, eller andre elektroniske eller ikke-elektroniske former for kommunikasjon for
bruk av våre tjenester.
Sikkerhet.
Ved å sende inn registrering og søknadsskjema, bekrefter du at informasjonen du oppgir er sann og
korrekt. Du er selv ansvarlig for å hemmeligholde bruker-ID (brukernavn) og passord. Du
samtykker i å varsle oss umiddelbart om uautorisert bruk av din bruker-ID eller passord.
Kundens ansvar.
• Visum Consulting AS er ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av feil eller mangler
som skyldes kunden. Dette kan inkludere:
1. Feil i kundens dokumenter eller bestilling.
2. Kostnader som har påløpt, samt behandlingsgebyrer hos Visum Consulting AS.
• Det forutsettes at bestilleren har fullmakt til å foreta bestillingen. Dersom kunden
dokumenterer at bestilleren ikke hadde fullmakt, holdes bestilleren personlig ansvarlig.
• Kunden har selv undersøkelsesplikt at den leverte tjenesten stemmer overens med kundens
bestilling. Dette kan inkludere:
1. Visum er gyldig i den perioden kunden skal foreta sin reise.
2. Visum er gyldig for riktig land.
3. Opplysninger stemmer overens med dokument(er), samt visum.
4. Oppgitt riktige og sannferdige opplysninger som grunnlag for visum.
• Visum Consulting AS er ikke ansvarlig for eventuelt indirekte tap eller skade,som følge av
foretaket selv, tredjemann eller noen annen, feil, tap av -, skade på – eller forsinket levering
av kundens dokument(er).
• Med indirekte tap eller skade menes for eksempel tapt handelsgevinst, tapt mulighet til å nå
destinasjon, at reisedokument(er) viser seg å være ugyldig ved ankomst til destinasjon m.v.
• Visum Consulting AS er ikke ansvarlig for hindringer utenfor dets kontroll, som det ikke
med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtale tidspunktet eller å unngå
eller overvinne følgende av. Det tenkes da eksempelvis på naturkatastrofer, nasjonal
unntakstilstand, krig, streik, trafikkforsinkelser, innstilte flyavganger, trafikkulykker,
værforhold, bestemmelser tatt av myndigheter mv.