Legalisering

BESTILL

Informasjon om legalisering og oversettelser av dokumenter


Legalisering er en bekreftelse av norsk offentlig funksjonærs underskrift på et dokument, at vedkommende er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å utferdige et slikt dokument.

Legalisering er en bekreftelse av norsk offentlig funksjonærs (embetsmann eller annen person som er bemyndiget) underskrift på et dokument, at vedkommende er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å utferdige et slikt dokument. Dokumentet må være påført institusjonens embetsstempel. Bokstavstempel godtas ikke.

Legalisering innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet. Ordinær legaliseringsprosess er: Dokumentet bekreftes av Notarius Publicus (dvs. byfogdembete eller tingrett), deretter av Utenriksdepartementet og så av det enkelte lands ambassade som er akkreditert til Norge.

Hvilke dokumenter kan legaliseres

Utenriksdepartementet legaliserer dokumenter for bruk i alle land som ikke er medlem i Haag-konvensjonen også kalt Apostille-konvensjonen. For å sjekke hvilke land som er eller ikke er medlem i Haag-konvensjonen gå til web adresse: http://www.hcch.net/

Skal dokumenter legaliseres for bruk i land som er medlem i Haag-konvensjonen, gjøres dette med apostille hos fylkesmannen i det fylket man bor i.

Etter at UD har påført stempel og signatur for legalisering skal dokumentene vanligvis leveres til ambassade eller konsulat for det landet de skal benyttes i.


Instanser for legalisering