Privacy Policy

Personvernreglene

Disse personvernreglene gjelder for Visum Consulting AS.

Våre forplikteler ovenfor våre kunder innebærer å gi best mulig service.

Denne servicen innebærer at vi tar tilliten våre kunder viser oss veldig seriøst.

Vår primære forretningsførsel innebærer at våre etablerte og potensielle kunder gir oss deres personlige opplysninger. Det er vårt ansvar at disse opplysningene blir riktig ivaretatt.

Vi er dermed forpliktet til å beskytte våre kunders personvern, samt informere om våre rettningslinjer for innsamling av personlige opplysninger gjennom våre personvernregler.

Våre Personvernregler består av følgende punkter:

Visum Consulting AS forbeholder seg retten til å når som helst endre disse personvernreglene. Hvis vi foretar revisjoner som endrer måten vi samler inn på, bruker eller deler personlig informasjon på, legger vi inn endringene i disse personvernreglene. Du bør gjennomgå disse personvernreglene regelmessig, slik at du holder deg oppdatert på våre nyeste retningslinjer og praksis. Vennligst legg merke til den effektive datoen for den nyeste versjonen av våre retningslinjer i slutten av disse personvernreglene.

Informasjonen vi samler inn

Ved å bruke våre nettsider og/eller våre tjenester kan vi samle inn og be om informasjon fra deg som inkluderer navn, tittel, firma, adresse, fødselsdato, personnummer, e-postadresse og tjenestebetaling. Vi vil også i de fleste tilfellene be om å få tilsendt enten en kopi av informasjonsiden i ditt pass eller passet i original form.

Hvis Visum Consulting AS håndterer visum- eller innvandringssaker, kan tilleggsinformasjon bli forespurt på bakgrunn av påkrevd informasjon via søknadsskjemaene til mottakerlandet. Disse ekstrapunktene kan inneholde elementer som personlig- og familieinformasjon, utdanningsbakgrunn, ansettelseshistorikk, reisehistorikk og økonomiske oppføringer.

Som påkrevd av relevante visum- eller statlige myndigheter, kan slike følsomme opplysninger inkludere etnisitet, rase, religion, fagforening, helserelatert informasjon, biometri og informasjon om kriminell historikk.

Andre opplysninger vi samler inn kan inkludere markedsføringsinformasjon og nettinteraksjonsinformasjon, for eksempel:

Hvordan informasjon vi samler inn brukes

Vi selger ikke din personlige informasjon til tredjeparter.

I tillegg vil Visum Consulting AS ikke dele informasjonen med tredjeparter, med mindre annet er angitt i disse personvernreglene.

Visum Consulting AS kan dele personlige opplysninger med tredjeparter for følgende formål:

Visum Consulting AS kan også bruke informasjonen til å kommunisere med deg direkte via undersøkelse, e-post eller direkte post, for eksempel for å informere deg om nyhetsverdige emner og kommende arrangementer som kan være av interesse for deg, eller for å gi deg råd om visum- eller passforespørsler eller innvandringssaker. Vi kan også bruke e-postadressen din til å sende deg påminnelser om kommende utløp av visum, pass eller innvandringsstatus. Hvis du vil slutte å motta denne informasjonen, se avsnittet ‘Hvordan komme seg ut av videre kommunikasjon’ nedenfor.

Lovlig grunnlag for innsamling av personlig informasjon:

Visum Consulting AS samler inn og behandler personlig informasjon for å oppfylle visum-, pass-, dokumentlegalisering eller innvandringsprosessforespørsler og vår kontrakt med deg.

Denne informasjonen samles inn og behandles i samsvar med lokale lover, inkludert GDPR-forskrifter i EU.

For de personene som GDPR gjelder, samles og behandles generell personlig informasjon på grunnlag av kontrakten som er laget eller skal lages mellom oss, men tilleggsinformasjonen er samlet inn og behandlet under lovlig samtykke. Ved å plassere bestillingen og gi samtykke, gir du Visum Consulting AS følgende rettigheter:

Du opprettholder retten til å tilbakekalle samtykket når som helst.

Visum Consulting AS samsvarserklæringer.

Retten til å slette din personlige informasjon:

Når som helst har du rett til å be om at Visum Consulting AS sletter personlige opplysninger du har gitt oss. Visum Consulting AS vil slette alle data så lenge det er lovlig tillatt i henhold til lover og forskrifter i de landene vi opererer i.

Retten til å få tilgang til dine personlige opplysninger:

Når som helst har du rett til å få tilgang til de personlige opplysninger som Visum Consulting AS har. For å foreta en forespørsel om tilgang til din informasjon er det nødvendig med personlig oppmøte på hos Visum Consulting AS med offentlig utstedt ID. Etter å ha bekreftet identiteten til den som forespør, vil Visum Consulting AS oppgi personlige opplysninger i samsvar med våre retningslinjer.

Internasjonal overføring av personlig informasjon:

Din informasjon kan måtte overføres utenfor EU-regionen til myndigheter og logistikkbedrifter i de landene du har bedt om reisedokumentasjon for, for å kunne behandle din tjenesteforespørsel. Slike land kan ikke ha databeskyttelseslovgivninger tilsvarende land i EU. Vi vil bruke alle rimelige forsøk for å sikre at dine personlige opplysninger forblir konfidensielle når de overføres til slike land. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, men hvis samtykket trekkes tilbake før du leverer tjenesten, vil vi da ikke kunne fullføre tilbudet av tjenestene.

Klage til tilsynsmyndighet:

Hvis du anser at vi har overtrådt dine rettigheter under GDPR, kan du klage til databeskyttelsesmyndighetene i landet du bor i, eller til hovedadministrasjonsmyndighetene på https://ico.org.uk/concerns/ eller på telefon: +44 303 123 1113.

Hvordan vi samler inn informasjon

Vi kan samle inn informasjon om deg på følgende måter:

Hvordan Visum Consulting AS beskytter informasjonen din.

Beskyttelse av personlig informasjon vi mottar fra deg er av avgjørende betydning for Visum Consulting AS.

Selv om det alltid er en risiko for å overføre informasjon over internett, forsøker vi å beskytte mot misbruk av personlig informasjon som vi mottar fra deg via vår nettside.

Vi beskytter sensitiv informasjon på følgende måte:

Digitale Data blir slettet og data i papirform blir makulert etter at en søknadsprosess er ferdigstillt og et visum / innvandringstillatelse er utstedt

Dette gjelder da følgende personlig og sensitiv informasjon:

Visum Consulting AS-data er beskyttet av TLS-teknologi (Industry-endorsed Transport Layer Security). TLS er den mest distribuerte sikkerhetsprotokollen som brukes i dag, og brukes til nettlesere og andre programmer som krever at data skal utveksles sikkert over et nettverk. Denne teknologien sikrer sikker overføring av alle data, inkludert personlig- og kredittkortinformasjon. Ved å ta slike tiltak, kan Visum Consulting AS kunder føle seg trygge på at deres data er beskyttet ved bruk nettstedet vårt.

Andre digitale henvendelser som er gjort vil bli lagret i vår database. Dette inkluderer normalt informasjon slik som navn, tittel, firma, adresse, e-postadresse og tjenestebetaling.

Hvordan velge bort videre kommunikasjon.

Vi vil beholde og bruke dine opplysninger ved behov for å overholde våre juridiske forpliktelser, regjeringskrav til revisjon, løse tvister og håndheve avtalene våre. På slutten av en slik periode kan vi, etter eget skjønn, slette eller makulere slike personopplysninger uten å varsle deg.

Hvordan melde deg av ytterligere kommunikasjon

Vi gir brukerne mulighet til å melde seg av å motta ytterligere kommunikasjon fra oss på forespørsel. For å melde deg av ytterligere kommunikasjon, kontakt oss via e-post på: post@visumconsulting.no eller ved å ringe 22 60 32 90

Hvordan kontakte Visum Consulting AS

Hvis du har spørsmål om disse personvernreglene, kontakt Visum Consulting AS kundeservice på e-post: post@visumconsulting.no eller ved å ringe 22 60 32 90.

Linker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde linker til andre nettsteder.

Visum Consulting AS er ikke ansvarlig for personvernspraksis eller innholdet på slike nettsteder. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for disse nettstedene før du overfører personlig identifiserbar informasjon til tredjepart. Informasjon som samles inn av tredjepart er ikke regulert av disse personvernreglene. Enhver link til et nettsted eid av en tredjepart utgjør ikke en anbefaling, godkjennelse, forening, sponsing eller tilknytning til det tilknyttede nettstedet, med mindre det er spesifikt angitt.

Nettstedet kan inneholde sosiale medier, for eksempel Facebook Like-knappen og widgets, for eksempel ‘Del dette’ -knappen eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet. Disse funksjonene kan samle inn din IP-adresse, hvilken side du besøker på nettstedet, og kan angi en informasjonskapsel for å aktivere funksjonen. Sosiale medier og widgets er enten vert for tredjepart eller vert direkte på nettstedet. Dine samspill med disse funksjonene styres av personvernreglene for selskapet som tilbyr dem.

Visum Consulting AS holdning til innsamling av personlig informasjon fra barn.

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon om personer under 18 år. Som foreldre eller foresatte må du ikke la barna dine sende inn personlig informasjon uten din tillatelse.

Ansvarsfraskrivelse

Mens alle anstrengelser gjøres for å gi nøyaktig informasjon, er reisebevis og passbehov stadig under endring, og det kan være forsinkelser før vi blir informert om slike endringer.

Derfor kan vi ikke garantere fullstendig nøyaktighet til enhver tid. Behandlingstider og avgifter oppgitt er utelukkende veiledende og kan ikke garanteres.

Der ‘ingen’ reisevisum er angitt, anbefaler vi at denne informasjonen blir bekreftet av transportøren og den relevante ambassaden eller konsulatet. Visum Consulting AS anbefaler at reisevisum oppnås før reise. Når informasjon om reisevisum ved ankomst er gitt, anbefaler vi alltid bekreftelse av denne informasjonen med flyselskapet og ambassaden eller høykommisjonen før reisen. Reisearrangementer bør ikke bekreftes før visum eller pass utstedes, med mindre det er spesifikt påkrevd for det konsulatet. I slike tilfeller bør avtale om tilbakebetaling avtales.

Hvis du kjøper tjenester fra vårt nettsted, vil våre leveringsbetingelser gjelde for salget. se på våre kjøpsavtale